Skip to main content

ارسال کارگر ماهر ((آقا وخانم)) متخصص جهت انجام کلیه ی امور خدماتی حمل ونقل ،بسته بندی، جابجایی بار،حمل بار،چیدمان،نظافت و….شبانه روزی با فاکتور رسمی و۱۰۰%تضمینی

ارسال کارگر ماهر خدماتی

تماس با وانت بار تهران