ارسال سریع وانت بار با کارگر ورزیده شبانه روزی ویژه ی منطقه ی((جنت آباد)) مجهز به انواع وانت بار،نیسان وخاور با پتو ولوازم بسته بندی ارسال کارگر خالی جهت بسته بندی بارگیری وتخلیه بار به محدوده جنت اباد

وانت بار منطقه ی جنت آباد

بازدیدها: 5

جهت تماس کلیک نمایید.